[][/]

CODEGA

O FIRMIE

Spółka Codega narodziła się w 2011 roku

TABLICE REKLAMOWE

Zapraszamy do wynajmu tablic reklamowych.

NIERUCHOMOŚCI

Na rynku nieruchomości działamy od 2005 roku.

KONTAKT

Kontakt

Codega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000406279

NIP 631-264-44-66
REGON 242812213

Kapitał zakładowy: 60 000 PLN

Biuro Obsługi Klienta
44-100 Gliwice
ul. Pszczyńska 306
telefon + 48 32 331 00 46

Siedziba:
44-100 Gliwice
ul. Jana Śliwki 23
telefon + 48 32 331 00 46

Wynajem tablic reklamowych
Katarzyna Mastaj
Telefon + 48 606 570 475

Obrót nieruchomościami
Ilona Goli
Telefon + 48 604 123 161