CODEGA

O FIRMIE

Spółka Codega narodziła się w 2011 roku

TABLICE REKLAMOWE

Zapraszamy do wynajmu tablic reklamowych.

NIERUCHOMOŚCI

Na rynku nieruchomości działamy od 2005 roku.

KONTAKT

NIERUCHOMOŚCI

Na rynku nieruchomości działamy od 2005 roku. Oferujemy naszym Klientom następujące usługi:
kompleksowa obsługa inwestycji polegająca na:

wyszukaniu gruntów (lub nieruchomości zabudowanych) na obszarze wskazanym przez Klienta,
ich pozyskaniu/zakupie na własny rachunek lub rachunek Klienta,
koordynacji procesów administracyjnych prowadzących do uzyskania
pozwolenia na budowę planowanej inwestycji,
oraz ewentualnym nadzorze inwestorskim podczas prowadzenia budowy,
wyszukiwanie oraz pozyskiwanie miejsc pod nośniki reklamowe, łącznie z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień,
również pozwolenia na budowę,
prowadzenie komercjalizacji obiektów handlowych,
pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży obiektów komercyjnych,

Prowadzimy także własne inwestycje mieszkaniowe – zapraszamy do zapoznania się z nią na
stronie: www.domypodlasem.com.pl oraz www.domywzernikach.pl